اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

ورود کالا با لاری های پاکستانی پس از این به داخل افغانستان ممنوع شد

مشاهده در منبع اصلی