اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

“فرمانده کشته شده داعش درتلاش ساخت پایگاه های جدید درشرق کشور بود”

شهرجلال آباد 30 میزان باختر
درحالیکه یک روز از کشته شدن فرمانده  ارشد داعش در افغانستان می گذرد ، مقامات نظامی می گویند که وی درتلاش ساخت پایگاه های جدید درشرق کشوربود.
طاهرباجوری شب گذشته با نه فردش دریک حمله  هوایی جنگنده های بدون سرنشین دردره ی مامند ولسوالی اچین آماج قرارگرفت و کشته شد.
یک فرمانده ی ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس  باخترگفت که طاهر باجوری درپی تقویت گروه داعش و ساخت پایگاه های جدید این گروه هراس افگنی درشرق کشوربود.
اوگفت "داعش درچند سال اخیر درجریان عملیات های نظامی نظامیان و حمله های هوایی درشرق کشور متلاشی شد و شکست سنگین خورد ، طاهر باجوری تلاش داشت تا دوباره جبهه  این گروه هراس افگنی را در شرق تقویت کند."
گفته می شود این فرمانده  داعش ازسوی حلقاتی درپاکستان مامور گسترش فعالیت های داعش درشرق افغانستان بود.
طاهرباجوری تبعه  پاکستان بود و گفته می شود نه هراس افگن دیگر که با وی یکجا کشته شده اند ، اتباع پاکستان ، شرق افغانستان و کشور های عربی بوداند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی