اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 جوزا , 1397

درگیری دو شاخه طالبان 40 کشته به جا گذاشت

مشاهده در منبع اصلی