اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

نزدیک به چهل داعشی در ننگرهار توسط هواپیماهای امریکایی کشته شدند

مشاهده در منبع اصلی