اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

نزدیک به چهل داعشی در ننگرهار توسط هواپیماهای امریکایی کشته شدند

مشاهده در منبع اصلی