اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

«وریماچ» خبر برکناری اش را تکذیب کرد

امام محمد وریماچ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات خبر برکناری اش از سوی رئیس جمهور را تکذیب کرد.

مشاهده در منبع اصلی