اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

«وریماچ» خبر برکناری اش را تکذیب کرد

امام محمد وریماچ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات خبر برکناری اش از سوی رئیس جمهور را تکذیب کرد.

مشاهده در منبع اصلی