اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

تاکید صلیب سرخ بر ادامۀ کمک هایش در افغانستان

خام زاناریکی، رییس نماینده‌گی کمیتۀ جهانی صلیب سرخ در افغانستان بر ادامۀ هم‌کاری‌هایش با افغانستان تعهد کرده و افزوده‌است که این نهاد برنامه‌های جدید برای این کشور دارد.
رییس نماینده‌گی کمیتۀ صلیب سرخ، پس از چاشت ام‌روز( یک‌شنبه، ۳۰ میزان) با صلاح الدین ربانی، وزیر امورخارجۀ کشور دیدار کرده و برنامه‌های آیندۀ نهادش را برای افغانستان تشریح نموده‌است.
خانم زاناریکی یک‌بار دیگر تعهد کرده‌است که کمک‌های نهاد جهانی صلیب سرخ دربخش خدمات بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
از سوی‌هم، صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان ضمن قدردانی از خدمات بشردوستانۀ نهاد جهانی صلیب سرخ در کشور، از تلفات اخیر کارمندان این نهاد در نتیجۀ ناامنی‌ها در شماری از ولایت‌ها ابراز تاسف کرده‎‌است.
آقای ربانی گفته‌است که خدمات بشردوستانه صلیب سرخ، درحال حاضر یک ضرورت مبرم در کشور به حساب می‌یاید و وعده سپرد که وزارت خارجه افغانستان برای تسهیل برنامه‌های این نهاد در افغانستان، از هیچ‌گونه کمک دریغ نخواهد ورزید.
نهاد جهانی صلیب سرخ یکی از نهادهای بشر دوستانه در جهان است که در از سه دهه بدینسو در بخش کمک‌رسانی به قربانیان جنگ در افغانستان فعالیت دارد.
گفتنی‌ست که کارکنان نهاد صلیب سرخ هم‌واره در افغانسان با مشکل‌های گوناگون از جمله ناامنی روبرو شده‌اند که در برخی موارد حتا به قیمت جان شان نیز تمام شده‌است.
به تازه‌گی یکی از داکتران صلیب سرخ در شهر مزار شریف توسط یک بیمار به قتل رسید و این نهاد تصمیم گرفت تاکمک‌رسانی‌شان را در افغانستان کاهش دهد.

مشاهده در منبع اصلی