اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

وزارت تحصیلات عالی یک سیستم جدید احصائیوی را آماده کرده

کابل 30  میزان  باختر
وزارت تحصیلات عالی  یک  سیستم جدید احصائیوی را آماده نموده است که با استفاده از آن   ارقام دقیق محصلان و استادان به ویژه فعالیت های استادان در دوران کاری ثبت گردیده و شفافیت تحقیقات علمی را در نهاد های تحصیلی تقویت میکند.
به گزارش آژانس باختر این سیستم که به اساس یک سافت ویر احصائیوی و راپوردهی از طرف مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی امروز در حضور هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی معرفی شد. بجای سیستم کهنه بکار گرفته شده و تاثیرات مثبتی را در تقویت کیفی نهاد های تحصیلات عالی بجا خواهد گذاشت.
داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی موفقیت دسترسی به این برنامه را به مرکز ITCC و هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی تبریک گفته از پروفیسور داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس این مرکز قدردانی بعمل آورد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی عدم یک احصائیه دقیق را از نهاد های تحصیلی افغانستان برای وزارت تحصیلات عالی یک چالش عمده خوانده با تبریکی این دستاورد، گفت که با بکار گیری این سافت ویر تمام مشکلات از ناحیه دسترسی به ارقام دقیق محصلان و استادان، فعالیت های استادان از آغاز وظیفه الی ختم و ثبت تحقیقات علمی استادان مرفوع خواهد شد.
روشان گفت که قرن 21 قرن تکنالوژی معلوماتی بوده و استفاده موثر از آن دسترسی به کیفیت تحصیلات عالی را برای ما سهل تر می سازد.
موصوف تکنالوژی معلوماتی را یکی از ستون های تحصیلات عالی خوانده گفت که برنامه های بیشتر برای استفاده از این تکنالوژی را در سکتور تحصیلات عالی روی دست دارد.
قابل ذکر است که قرار است برای استفاده بهتر از این تکنالوژی تعدادی از کارمندان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکز و ولایات برنامه های آموزشی را فراگرفته و بزودی در تطبیق آن اقدام نمایند. احمدی

مشاهده در منبع اصلی