اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

اندر غزني گواه يك عمليات تصفيوي نيرو هاي دفاعي

كابل باختر  30 ميزان
  عمليات تصفيوي  نيرو هاي  دفاعي و امنيتي كشور درولسوالي  اندر غزني  ادارمه دارد ودر تازه ترين انكشافات 32 تروريست نيز شامل تروريستان خارجی  كشته شدند .
  جنرال دولت وزيري  سخنگوي وزارت دفاع ملي به آژانس باختر گفت: عمليات در ولسوالي اندر غزني  طبق پلان  ادامه دارد و درتازه ترين انكشاف سی و دو تروريست كه درميان آنها هراس افگنان  خارجي نيزشامل كشته شدگان اند و  بیست و یک تروريست  ديگر زخم برداشته اند يك  موتر و 9 موترسايكل  آنها تخريب گرديده است .
  عمليات دراندر غزني بعداز  حمله  گروه های تروريستی درمقر ولسوالی  كه درآن شماري از افراد دفاعی و امنیتی به شهادت رسيدند آغاز گرديده است.
نيرو هاي شامل عمليات دامنه عمليات شانرا گسترش داده اند وبخش هاي وسيع از ولسوالي اندر را از وجود هراس افگنان تصفيه نموده اند . 
درهمين حال نيرو هاي امنيتي درغورماچ  فارياب نيز عمليات تصفيوی شانرا ادامه داده اند.
دولت وزيري  ميگويد كه در عمليات ديروز سيزده  هراس افگن كشته و 9 نفر ديگر آنان زخم برداشته و چهار عراده موترسايكل تروريستان تخريب  شده است .
درهمين حال  دريك حمله هوايی  درولسوالی بركي برك ولايت لوگر سه كارخانه توليد ماين تخريب  شد به تعقيب آن افراد اردوي  ملي دست به عمليات تصفيوي   درساحه  زده   كه سه تروريست كه در ساخت وساز ماين دست داشتند کشته و شش نفر ديگر شانرا بازداشت  نمودند.
وزارت دفاع ملي  ميگويد كه دامنه  عمليات هاي تصفيوی دربخش های ديگر ازكشور افزايش خواهد يافت .   ختم- فريبااحسان زاده
كابل باختر  30 ميزان
  عمليات تصفيوي  نيرو هاي  دفاعي و امنيتي كشور درولسوالي  اندر غزني  ادارمه دارد ودر تازه ترين انكشافات 32 تروريست نيز شامل تروريستان خارجی  كشته شدند .
  جنرال دولت وزيري  سخنگوي وزارت دفاع ملي به آژانس باختر گفت: عمليات در ولسوالي اندر غزني  طبق پلان  ادامه دارد و درتازه ترين انكشاف سی و دو تروريست كه درميان آنها هراس افگنان  خارجي نيزشامل كشته شدگان اند و  بیست و یک تروريست  ديگر زخم برداشته اند يك  موتر و 9 موترسايكل  آنها تخريب گرديده است .
  عمليات دراندر غزني بعداز  حمله  گروه های تروريستی درمقر ولسوالی  كه درآن شماري از افراد دفاعی و امنیتی به شهادت رسيدند آغاز گرديده است.
نيرو هاي شامل عمليات دامنه عمليات شانرا گسترش داده اند وبخش هاي وسيع از ولسوالي اندر را از وجود هراس افگنان تصفيه نموده اند . 
درهمين حال نيرو هاي امنيتي درغورماچ  فارياب نيز عمليات تصفيوی شانرا ادامه داده اند.
دولت وزيري  ميگويد كه در عمليات ديروز سيزده  هراس افگن كشته و 9 نفر ديگر آنان زخم برداشته و چهار عراده موترسايكل تروريستان تخريب  شده است .
درهمين حال  دريك حمله هوايی  درولسوالی بركي برك ولايت لوگر سه كارخانه توليد ماين تخريب  شد به تعقيب آن افراد اردوي  ملي دست به عمليات تصفيوي   درساحه  زده   كه سه تروريست كه در ساخت وساز ماين دست داشتند کشته و شش نفر ديگر شانرا بازداشت  نمودند.
وزارت دفاع ملي  ميگويد كه دامنه  عمليات هاي تصفيوی دربخش های ديگر ازكشور افزايش خواهد يافت .   ختم- فريبااحسان زاده

مشاهده در منبع اصلی