اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

نابودی سه مخفیگاه گروه طالبان در هلمند

شهرلشکرگاه 30 میزان  باختر
سه مخفیگاه گروه طالبان مسلح در ولایت هلمند درتازه ترین حمله های هوایی نابود شد.
این مخفیگاه ها  درحومه های شهرلشکرگاه  شب گذشته آماج حمله های  هوایی قرارگرفت.
یک قوماندان ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها ی هوایی سیزده طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت که دراین حمله ها دو مخفیگاه طالبان با همه ساز وبرگ نظامی اش ازبین رفته است.
گفته می شود که دراین حمله های هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی