اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

کشته شدن هشت طالب مسلح درنورستان

شهرپارون 30 میزان باختر
هشت طالب مسلح درجریان درگیری بامرزبانان افغان درولایت نورستان کشته شدند.
این طالبان بامداد امروز پس از عبور از نوار دیورند درست هنگامی که می خواستند برکاروان حامل مرزبانان افغان یورش ببرند ، آماج گلوله باری آنان قرارگرفتند.
یک قوماندان ارشد پولیس درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین درگیری هشت طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت طالبان با عبور از نوار دیورند می خواستند ، کاروان حامل سربازان مرزی افغان را آماج قراردهند که خود شان آماج قرارگرفتند .
گفته می شود که دراین درگیری به سربازان آسیب نرسیده است.
ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی