اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

خودکشی پسر نماینده مجلس (عکس)

انیل احمد جلیس پسر عزیزه جلیس نماینده مردم سرپل در پارلمان خود کشی نموده است.
گفته می شود پسر این نماینده با استفاده از تفنگچه به زندگی اش پایان داده است.کد (4)

مشاهده در منبع اصلی