اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

پنج کارمند ارشد کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی برکنار شدند

اطلاعات روز: کمسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی از برکناری پنج کارمند ارشد این نهاد خبر می‌دهد.
براساس مکتوبی که این کمسیون امروز (یک‌شنبه؛ ۳۰ میزان) به رسانه‌ها فرستاده، معاون مسلکی دبیرخانه‌، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری، افرادی اند که برکنار شده‌اند.
‌این افراد به دلایل، تزویر در دستگاه حاضری برقی؛ ایجاد مانع‌ها در برابر برنامه‌های اصلاحاتی کمیسیون؛ تمرد در برابر حکم رییس جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری؛ اطاعت نکردن از امرهای قانونی آمران ارشد؛ مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصمیم‌های کمیسیون؛ تعلل و پای گریزی از وظیفه؛ حضور نداشتن در کارهای گروهی کمیسیون؛ ایجاد دوگانگی در امور دبیرخانه؛ ممانعت از بررسی هیات موظف کمیسیون از بخش مربوط؛ ارتکاب تخلف‌های اداری مکرر؛ و سایر موردهای دیگر که مانع اصلی کار و پیشبرد فعالیت کمیسیون شده است، برکنار شده اند.
این کمیسیون به خاطر رسیدگی به «جهت‌های جرمی» این قضیه، شخص‌های برکنار شده را به دادستانی کل و دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد راجع کرده است.
دیروز اشرف غنی رییس جمهور افغانستان طی فرمانی امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه‌ی کمسیون مستقل انتخابات را برکنار کرد.
این در حالی‌ست که دیروز اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان طی فرمانی امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرد.

مشاهده در منبع اصلی