اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

گزارش دو روز کاری غنی به روایت تصویر

اشتراک در مراسم فاتحه قربانیان رویداد اخیر تروریستی پکتیادیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردم ولایت پکتیاعیادت از مجروحان حادثه تروریستی پکتیادیدار با شماری از مالکین وسایط باربری و نماینده های ترانسپورت در ارگنشستی به منظور پشتیبانی از روند انتخاباتبرگزاری جلسه سرقوماندانی قوای مسلح کد(14)

مشاهده در منبع اصلی