اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

اشرف غنی، رهبرتر از ملاعمر برای طالبان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، همزمان با آغاز نشست های صلح افغانستان، طالبان دور تازه ای از حمله های خود را در نقاط مختلف افغانستان آغاز کردد و با کشتار نیروهای امنیتی در پایگاه ها و سپس قتل عام نمازگزاران کابل، دانشجویان وزارت دفاع را به خاک و خون کشاند و حکومت، کاری جز محکوم کردن آنهم بدون نام بردن از طالبان نداشت.

و زمانیکه بیخ گوش ارگ، مردم در مساجد هدف حمله طالبان قرار می گیرد و از در و دیوار خون می بارد اشرف غنی فارغ از دردی که به استخوان مردم رسیده به پکتیای سفر کرده که یک هفته قبل صحنه کشتار نظامیان بوده است.

هرچند حکومت وحدت ملی بیش از هر حکومت و گروهی، دلیل ناامنی ها بوده و روسای آن، جز بی کفایت ترین مقام ها اما مشخص نیست که چرا تا این اندازه اشرف غنی از درک اوضاع جاری و آنچه بر مردم می گذرد، عاجز است.

و چنان تهی از فهم و درایت که نمی تواند تشخصی دهد زمانی که هر روز کابل، صحنه انتحاری و کشتار مردم بی دفاع است وظیفه وی همدردی با بازماندگان کشته های یک هفته قبل نیست.

اشرف غنی یا طالبی است که با فریب و دروغ توانست قدرت را تصاحب کند یا خاینی که در دامن دشمنان این سرزمین برای نابودی کشور پرورش یافته است و جز این، چرا باید دامنه ناامنی ها چنان گسترده شود که نیروهای طالبان امنیت ترین نهادها را در روز روشن غرق در خون کند.

طالب با اطمینان از مهره های خود در حکومت لحظه به لحظه گزارش کشتار مردم توسط نیروهای خود را در رسانه ها نشر می کند زیرا می داند، آنکه بر تخت قدرت افغانستان تکیه زده بیش از هر رهبری از آنان در جهت اهداف تروریستی عمل می کند، پس چرا نکشد و ویران نکند.

این در حالی است که رییس جمهور و ریاست اجرایی در زمان کشتار نمازگزاران و انتحاری دانشگاه وزارت دفاع یا پشت دیوارهای ارگ پنهان شده و یا در دورترین نقطه از پایتخت مشغول گشت و گذار می باشد.

خواست مردم از دولت تنها حفظ همین نیم بند ثبات است و هیچ گاه توقعی بیش از سطح توانایی حکومت و نیروهای امنیتی نداشته و ندارند اما صد افسوس که ارگ در انحصار خاین ترین مقام هاست.

اشرف غنی، عبدالله، اتمر و استانکزی در استراتژی از پیش تعیین شده توانستند با آشوب و تقلب به قدرت و مقام برسند و هرچه کردند در جهت تمویل طالبان بوده و پیشکش کردن مردم بی دفاع برای تروریستان تا امریکا زیر سایه امن جنگ و خون کودکان و زنان، کشور را غارت کند و مواد مخدر هم خزانه ارگ را لبریز کند و هم جیب طالبان را.

شبکه فساد حکومت وحدت ملی هر روزه شیره این سرزمین را می مکد و با همکاری بی مانند با تروریستان در پی برقراری حکومت پشتونیزم و نابودی دیگر قومیت هاست.

حال، مردم خشمگین از طالب پرستان حکومتی که تا پای دیوارهای ارگ رفتند و خواهان پایان یافتن کشتار زنان، کودکان و مردان شدند این بار می توانند سد هر قدرتی را بشکافند و اگر یک ملت خواهان سقوط دولت مستبد و فاسد باشد کدام قدرت جهانی می تواند پشتیبانی برای غنی و تیم ارگ باشد؟

و زمانیکه تاریخ از عبدالرحمان به عنوان جانی و خونخار نام می برد برای اشرف غنی چه خواهد گفت!

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی