اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

حکومت برای انتخاب جایگزین وریماچ مشورت کند

حکومت باید رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات را با مشورت جریان های سیاسی انتخاب کند.

به نقل از آریانا، انورالحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان درخصوص برکناری امام محمد وریماچ گفته است که حکومت باید رییس جدید را با مشورت جریان های سیاسی انتخاب کند.

احدی علت ناامنی های اخیر در کشور را نبود مدیریت جدی در نظام گفته و افزوده است که حکومت همواره در این موارد سکوت کرده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی