اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

حمله اخیر داعش به مسجدی در کابل

مشاهده در منبع اصلی