اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 قوس , 1396

کابل: حملۀ کننده بر مسجد، از ترکمنستان نیامده بود

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی