اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

کابل: حملۀ کننده بر مسجد، از ترکمنستان نیامده بود

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی