اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

مدال آوران زورخانه‏‎یی کشور از سوی ریاست تربیت بدنی تقدیر شدند

ورزشکاران زورخانه‎یی کشور، افزون بر آوردن شانزده مدال در بخش های گوناگون، مقام قهرمانی رقابت‎های کشورهای جنوب آسیا را نیز تصاحب کردند.

مشاهده در منبع اصلی