اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

برگزاری نشست “کنفرانس حکمیت تجارتی مجتمع حکم های جوان”

نشست “کنفرانس حکمیت تجارتی مجتمع حکم های جوان” به هدف آگاهى دهى درمورد حل مسايل حقوقى در سطح بين المللى براى محصلين پوهنځى هاى حقوق راه اندازى گردید.
در این نشست مسوولان اتاق تجارت بین المللی در افغانستان اعلام کرد که پس از اين، تجار افغان مى توانند براى حل منازعات شان با شرکت هاى خارجى، از طريق اين اتاق اقدام کنند.
عبدالقدير بهمن رييس عامل اتاق تجارت بین المللی در افغانستان گفت: يکى از مسووليت هاى عمدۀ اين اتاق، پيشبرد و حل قضاياى منازعۀ تجار افغان در خارج از کشور مى باشد و حکم هاى مسلکى گماشته شده؛ تا قضاياى تجار افغان در هر کشورى که باشد، در وقت کم و با هزينۀ کم از طريق سيستم هاى آنلاين پيش ببرند.
وی افزود که يکى از مشکلات عمدۀ تجار افغان، منازعات شان در خارج از کشور مى باشد و پيش از اين، براى پيشبرد حل قضاياى شان، کدام مرجعى در داخل کشور وجود نداشت.
عنايت الله قاسمى يک تن از اعضاى اين اتاق گفت: “در ١٦ سال گذشته، شخصاً خودم بين ٣٠٠ تا ٤٠٠ قضيه را آگاهى دارم که قضاياى حقوقى بين تجار افغان و شرکت هاى خارجى بوده است.”
وی افزود: “مه خودم در همين مدت ده ها قضيه را ديديم که يک طرف قرارداد ٣٠٠ صفحه يى را به زبان انگليسى آماده کرده و جانب مقابل، هيچ انگليسى را نمى فهمد و اصلا امضا نکرده و در قرارداد آمده که در صورت بروز مشکل، دعوا در سان فرانسيسکو پيش برده مى شود و جانب افغان اجازه رفتن به آن کشور را ندارد.”
در اين نشست، حدود ٢٠٠ محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل و موسسات تحصيلى خصوصى درکابل، اشتراک نمودند.
قابل یاد آوریست که اتاق تجارت بين المللى در افغانستان، به هدف جلب سرمایه گذاری بیرونی، حضور مستمر سکتور خصوصی افغانستان در نشست های جهانی و تامین ارتباط با سایر کشورها، در ماه دلو سال ١٣٩٥ ايجاد گرديده است.

مشاهده در منبع اصلی