اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

کار طراحی بند بخش‌آباد ولایت فراه پايان يافت

وزارت انرژی و آب کشور از پایان کامل کار طراحی بند بخش آباد ولایت فراه خبر می‌دهد.

مشاهده در منبع اصلی