اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

نشست پشتیبانی از روند انتخابات برگزار شد

نشست پشتیبانی از روند انتخابات با اشتراک اعضای کمیسیون های انتخاباتی و همکاران بین المللی برگزار شد.

رییس جمهور در نشست پشتیبانی از روند انتخابات روز شنبه 29 میزان 96 خطاب به اعضای کمیسیون های انتخابات گفته است که کشور امروز به کار تیمی و وحدت شما ضرورت دارد و یک مسوولیت مهم ملی بر دوش شما گذاشته شده است.

غنی گفته است که هیچ فردی حق مداخله در پروسه انتخابات را ندارد و در بخش های تامین منابع مالی و امنیت حکومت تدابیر لازم را روی دست دارد.

همکاران بین المللی در این نشست وعده سپردند که در زمینه مشورت دهی، کمک های مالی و تکنیکی همکار باشند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی