اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

شماری از مقام های کمیسیون شکایات برکنار شدند

شماری از مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی از سمت هایشان برکنار شدند.

به نقل از تمدن، عبدالعزیز آریایی، رییس منابع انسانی، معاون دارالانشاء، رییس تحلیل و بررسی، مدیر اجرایی دفتر کمیسیون و چند نفر دیگر از اعضای ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی را عزل کرده است.

گفته می شود که پس از برکناری این افراد دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل تحت تدابیر شدید انتخاباتی قرار گرفته است و از ورود مراجعه کنندگان به آن نیز جلوگیری شده است.

آگاهان برکناری این افراد در جهت کاهش فشارهای افکار عمومی و همچنین جابجایی افراد مقام ها در سمت های خالی شده گفته اند.

گفتنی است که روز گذشته (شنبه 29 میزان 96) رییس جمهور طی فرمانی امام محمدوریماچ، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات را بدلیل عدم توانایی کاری از وظیفه برکنار کرد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی