اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

انفجار در یک هوتل در شمال افغانستان

مشاهده در منبع اصلی