اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

بل توجه ملا ها وآخندصاحبا

قابل توجه ملا ها وآخندصاحبان هرات:
شما وظیفه مهمتر از توقف برنامه ستاره افغان دارید
وقتی صد ها نفر در این کشور توسط طالب وداعش کشته میشوند صدا شما خفه است؟
وقتی مسلمانان افغانستان تحت نام شیعه وسنی میکشند شما چرا اعتراض نمیکنید؟
وقتی هزاران سرباز بخاطر شما جان فدا میکنند وقتی به حمایت شما نیاز دارند شما کجا هستید که پشتیبان شان باشید؟
چرا وقتی در میرزاالنگ داعش مردم قتل عام کرد خفه بودین واعتراضی نکردید؟
خجالت بکشید به موسیقی اعتراض نکنید به نسل کشی مسلمان ها اعتراض کنید.
خودی خور وبیگانه پرست نباشید ملا صاحبان
سهیلا صمیم

مشاهده در منبع اصلی