اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

ریشه های این انتحاری های وحشیانه در کجاست؟

تا زمانیکه این جنگ سالاران و عقاید شان را مقدس بشماریم، این کشتار و وحشیگری ها هم ادامه میداشته باشند.
تا زمانی افکار و عقاید هراس افگنی و وحشت را الهی بدانیم، این وحشت و دهشت ادامه خواهد داشت. 1400 سال است که پیروان فرقه های مختلف با همدیگر در جنگ و دهشت افگنی هستند. تا زماینکه واقعیت های اسلام را که در مدارک معتبر و قدیمی اسلامی ثبت اند نادیده بگیریم و خود فریبی کنیم که " اسلام هیچ عیب ندارد، هر عیبی است در مسلمانی ماست" باید منتظر این و حشیگری ها و کشتار های داخلی هم باشیم. وقتی علی خلیفه اسلام با مادرمومنین(عایشه) به جان همدیگر بیافتند و باعث کشتار و قتل هزار مسلمان شود، معلوم است که "بدی در اسلام است نه در مسلمانان"

ملیسا وفا

مشاهده در منبع اصلی