اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

اشرف غنی جهت همدردی با بازماندگان حمله گردیز، به پکتیا رفت

رئیس جمهور افغانستان جهت همدردی و تسلیت به بازماندگان حمله اخیر در گردیز عازم پکتیا شد.

مشاهده در منبع اصلی