اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

افتتاح نزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل

نزدهمین نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل با اشتراک نصیر احمد درانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت، برخی از اعضاء کابینه، نماینده های نهادهای خارجی در کابل، متشبثین خصوصی، دهاقین و خانم های صنعت کار در بادام باغ کابل گشایش یافت.
نصیر احمد درانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت گفت:”امسال 200 شرکت تولیدی، کوپراتیف های زراعت ومالداری از 34 ولایت دعوت شده اند. مجموعاً 230 غرفه ایجاد شده که در آن محصولات ناب زراعتی، مالداری وصنایع دستی زنان نمایش داده شده است.”
سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت  افزود: رسالت همه است تا با استفاده از محصولات داخلی در کنار حمایت از دهاقین در رشد اقتصاد ملی نقش شان را ادا نمایند. نقش سکتور خصوصی در زمینه پشتیبانی دهاقین برجسته میباشد. در سال های اخیر سرمایه گذاران، با هزینه پول شان نقش بهتری در زمینه حمایت از دهاقین و سرمایه ملی داشته اند”.
حاجی محمد هاشم معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت که زراعت نقش موثر در جهت کاهش فقر و بیکاری دارد، از همین سبب خواهان همآهنگی بیشتر، جهت بازاریابی، ترانزیت، و ساخت زیر بناهای زراعتی در این زمینه شد.
حدود 50 غرفه از این نمایشگاه به زنان اختصاص یافته است و دراین غرفه ها انواع صنایع دستی، محصولات پروسس شده زراعتی و دیگر تولیدات که توسط زنان زراعت پیشه و صنعت گر تولید شده است جا دارد.
دراین نمایشگاه دهقانان فرصت خواهند یافت تا با تکنالوژی جدید در بخش زراعت، آبیاری و مالداری که از سوی شرکت های زراعتی به این جا آورده شده،  آشنا شوند و از سهولت ها و کیفیت کار آن آگاهی و اطمینان حاصل نمایند.
قابل ذکر است این نمایشگاه به مدت سه روز در بادام باغ کابل راه اندازی گردیده که تولیدات و محصولات داخلی از سراسر کشور در 230 غرفه نمایش داده شده و هموطنان ما میتوانند با حضور به آن از محصولات با کفیتی داخلی خریداری نمایند.

مشاهده در منبع اصلی