اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

افزایش تعرفۀ گمرکى بر مواد صادراتى افغانستان از سوی پاکستان

 مسوولان اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که به علت پايين شدن سطح عوايد داخلى خود، تعرفه هاى گمرکى بيش از ٧٠٠ مواد صادراتى را به سطح جهان بلند برده است.
خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت افغانستان گفت: صادر دو صد قلم مواد صادراتى افغانستان شامل ميوه هاى تازه و خشک، قالين، سبزيجات، نباتات طبى، سنگ زغال، سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى و مواد ديگر به پاکستان، متوقف شده است.
معاون اتاق تجارت گفت که قبلاً تعرفۀ يک تن انگور ٨٠٠٠ کلدار پاکستانى بود؛ اما اکنون به ٢٨ هزار کلدار بالا رفته و همچنان تعرفۀ يک تن سيب و انار، از ٨٠٠٠ کلدار به ٢١ هزار کلدار افزايش يافته است.
به گفتۀ او، پاکستان اخيراً برخى سهولت ها را در خط ديورند ايجاد کرده بود و تاجران افغان و پاکستان، در جريان امسال نزديک به ١٣٣ هزار تن ميوۀ تازه از افغانستان به پاکستان برده اند.
وی افزود : “معلومات ما اين است که پاکستان اين عمل را در  واکنش به اقدام حکومت افغانستان که شمارى از افراد در نظام بعد از مشوره با سکتور خصوصى، تعرفه بر بعضى صادرات پاکستان را بلند کرده است، انجام داده و خواست ما اين است که همه کشورها بايد در اين مورد به يک تفاهم برسند.”
به گفته معاون اتاق تجارت، افغانستان در ٢٠١٣ ميلادى، سالانه از پاکستان ٧٠هزار کانتينر مواد وارد مى کرد؛ اما سياست هاى نادرست پاکستان، باعث شد که اين رقم در سال ٢٠١٦ ميلادى به ٤ هزار کانتينر پايين شود.
قابل ذکر است که به گفته مسوولان، افغانستان  تعرفه بر برخى اموال وارداتى را به شکل موسمى بلند کرده؛ اما اين اموال شامل اموال توليدى پاکستانى نمى باشند.

مشاهده در منبع اصلی