اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

آمار تلفات روز جمعه بیشتر شد؛ مقام‌های امنیتی پنهان‌کاری کردند

مشاهده در منبع اصلی