اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

آمادگی ترامپ برای پرداخت پول از وجوه شخصی خود به دستیارانش

مشاهده در منبع اصلی