اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

نقش آمریکا در حملات تروریستی اخیر در افغانستان

بدنبال افزایش حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان ، منابع افغان آمریکا را عامل این حملات می دانند .

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی