اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

قمار بر سر خون مردم

مدت ها بود که چنین حملات گسترده و بی شایبه ای را از گروهک های تروریستی حاضر در افغانستان شاهد نبودیم یا به عبارت دیگر وسعت و شدت چنین حملات زمان بندی شده و در نقاط از پیش تعیین شده در ولایات مختلف، در کل تاریخ ظهور طالبان بی سابقه بوده است.

طالبانی که بنابر اظهارات خوش رنگ و لعاب ناتو و فرماندهان امریکایی، سال ها است تضعیف گردیده و دیگر انسجام و اتحاد و قدرت اولیه را ندارد؛ چگونه می شود که اینچنین ناترس به قلب هدف می زند و مردم ملکی و سربازان را در نقاط مختلف و متعدد به خاک و خون می کشاند؟

اگر عینک خوش بینی و در واقع ساده انگاری و اعتماد بر ادعاهای پوچ و سراسر فریب امریکا بر چهره بزنیم، طالبان را گروهکی خود ساخته، مستقل و بدون حمایت پشت پرده ی غربی ها و برخی قدرت های منطقه درنظر بگیریم باز هم تشدید حملات و به تبع آن افزایش تعداد نیروهای ناتو سوال برانگیز است چه رسد به اینکه…

چه رسد به اینکه اندکی تامل کنیم و همکاری آشکار و از پرده بیرون افتاده ی ابر قدرت غرب و برخی هم پیمانانش را با بنیادگرایان افراطی ببینیم و به عمق فاجعه پی ببریم که چرا طالبان آمد و سپس امریکا به خاک افغانستان لشکرکشی کرد و تاکنون بعد از گذشت قریب به یک و نیم دهه همچنان این جنگ زرگری ادامه دارد.

حتی هیچ شنونده ی ناآگاه و ساده انگاری نمی تواند باور کند که این حملات منسجم و نقطه گذاری شده در ولایات مختلف از طالبان متفرق و پراکنده شده به تنهایی ساخته باشد چرا که مدت های مدیدی است طالبان به عکس العمل و ضربه های پاسخگویانه روی آورده اند نه اینکه خود به تحریک ارگ برخیزند.

دیگر اینکه، چند دستگی آشکار و اختلاف نظرهایی که از تمایل دسته ای از طالبان به مذاکره و مصالحه بوحود آمده است مانع از این می شود که بتوانند همزمان و هماهنگ ابتکار عمل را در نقاط مختلف غیر پشتون نشین در دست بگیرند و جوی خونی راه بیاندازند که به فرار بومیان هزاره و تاجیک و جایگزینی کوچی ها منجر شود.

ناگفته پیدا است که طالبان و داعش صرفا بعنوان نیروی پیش مرگ و قربانی توطئه های طراحی شده ی امریکا و دیگر متحدان منطقه ای و غربی اش به کار گرفته می شود؛ افزایش تعداد نیروهای ناتو پس از تشدید حملات به طالبان نسبت داده شده، گواهی بر این مدعا است.

کد (8)

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی