اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

آمریکا به هر بهانه فشار بر پاکستان را تلطیف می کند

آمریکا و استراتژی های آن هیچگاه تغییر نمی کند و بر پاکستان و تروریست فشار وارد نمی کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ((afghanpape، برنا صالحی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» معتقد است آمریکا و استراتژی های آن هیچگاه تغییر نمی کند و بر پاکستان و تروریست فشار وارد نمی کند و گفت: آمریکایی که ادعا می کند برای از بین بردن تروریزم به افغانستان آمده است صادقانه در امر مبارزه گام برنداشته است. متاسفانه در گذشته یک چنین صداقتی را ما از طرف خارجی ها شاهد نبودیم. امروز فقط همان ادبیات گفتاری تغییر کرده است.

وی در خصوص تلطیف فشار آمریکا بر پاکستان افزود: از کارگزاران جدید کاخ سفید تا کارگزاران قبلی یا این محافظه کاران با دموکرات های دوره اوباما می بینیم که یک روز پاکستان زیر فشار است. جدی اخطار صادر می شود روز دیگر یک کانادایی و یک آمریکایی که از پیش طالبان در یک معامله بسیار پیچیده و پنهانی که معلوم نیست پیش چه کسی گروگان بوده و چگونه رها ساخته شده است و حالا که رها شده است به نفع صلح افغانستان و به نفع حضور آمریکا چه مفاد و منفعتی دارد می آید و باز هم رییس جمهور آمریکا می آید به نوعی می خواهد که فشاری را که قبلا بر سر پاکستان آورده است به نوعی تلطیف کند. بنابراین ما در یک سردرگمی چند جانبه به سر می بریم و آمریکا هم به هر بهانه ای فشار بر پاکستان را تلطف می کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی