اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

طالبان مسئولیت حمله تروریستی مقابل دانشگاه نظامی مارشال فهیم را بر عهده گرفتند

مشاهده در منبع اصلی