اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

طالبان مسئولیت حمله تروریستی مقابل دانشگاه نظامی مارشال فهیم را بر عهده گرفتند

مشاهده در منبع اصلی