اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

طالبان مسئولیت حمله تروریستی مقابل دانشگاه نظامی مارشال فهیم را بر عهده گرفتند

مشاهده در منبع اصلی