اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کشته‌شدن 25 عضو شبکۀ حقانی در پکتیکا

مشاهده در منبع اصلی