اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

پگواش بار دیگر از سیاسیون افغان ونمایندگان طالبان میزبانی میکند

کابل 29 میزان / باختر
بعد از اعلام برنامه راهبردی امریکا در قبال افغانستان و جنوب اسیا این کشور شاهد انکشافات تازه سیاسی است
بدنبال  نشست  چهارجانبه میان اقفانستان امریکا   چین  و پاکستان در عمان وبازدید مقامات  بلند پایه امریکا از منطقه نمونه های از تحرکات تازه سیاسی در قبال افغانستان است
در ادامه چنین  تحرکات ٬قرار است نشتی مشترک سیاسیون  افغان وطالبان  درمورد استراتیژی امریکا وروند صلح ونقش کشورهای منطقه در حل بحران موجود درآینده نزدیک برگزارگردد
گزارشگرآژانس باختر منیگارد : بربنیاد گزارش های منتشر شده این نشست به ابتکار نهاد کانادایی پگواش و موسسه مطالعات صلح برای دوروز درشهر  دبی امارات متحد ه عربی  برگزار گردد
موسسه پگواش درگذشته نیر نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را به گونه یی وارد مذاکره ساخته است چنین نسشت ها در پاریس ٬ چابان و چین برگذار شده است
گفته شده که در نشت  دوبی برخی از سیاسیون افغان ، که بیشتر مامورین حکومت گذشته اند ونهاد های جامعه مدنی وازطالبان  دو عضو دفتر این گروه  از قطر اشتراک می نمایند
این در حالیست که قبل براین  چندین نشست ها به ابتکار کشورهای قدرتمند  که به هدف آوردن صلح وثبات درافغانستان، کشانیدن گروه طالبان به میز مذاکره بادولت افغانستان ونیز ازبین بردن لانه های هراس افگنان در خاک پاکستان  برگزار شده که بشمول نشست عمان، بی نتیجه پایان یافت
بعداز هر نشست صلح افغانستان علاوه برانکه نتیجه یی در پی نداشت فعالیت وگسترش حملات  گروه های هراس افگن بالای مردم و دولت افغانستان ونیز بالای نیروهای بین المللی مستقردر افغانستان  به حمایت پاکستانی ها وبرخی کشورهای منطقه ، بیشتر از بیش شدت بخشید
درحال حاضراین کشورهای قدرتمند که تا هنوز تلاش دارند تا کشورهای که حامی هراس افگنان اند متقاعد سازد تا دست از حمایت هراس افگنان بردارند وراه صلح وثبات را درمنطقه پیش گیرند ، موفق نشده اند ، پس نشست سیاسیون افغان بانماینده گان طالبان میتواند به این مشکل راه حل پیدا کند ویا هر سیاسیون میتواند غیرمسوولانه وخلاف منافغ ملی کشور درچنین نشست های که هنوز مشخص نیست ،اشتراک کنند و صحبت کنند
این درحالیست که شماری از کارشناسان تاکید بران دارند که تا زمانی که  پاکستان  درزمینه صلح و ثبات در افغانستان صادقانه  عمل نکند نشست ها و تلاش ها دراین رابطه بی نتیجه است . زیرا  نقش پاکستان در دوچهره  جنگ امریکا که به هدف نابودی گروه های هراس افگن بین المللی در افغانستان حضور پیدا کرد به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا تبدیل کرده است. جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی