اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

شهروندان غور علیه غاصبان زمین به تظاهرات پر داختند

غور 29  میزان باختر
شهروندان فیروز کوه  دیروز علیه غضب زمین از سوی  زور مندان دست به تظاهرات زدنند.
به گزارش  خبر نگار آژانس باختر این تظاهر کننده گان خواهان امنیت وواپس  گیری  زمین ها از غاصبان شدند و از دولت خواستند تا طالبان رااز شمال فیروز کوه براند.
غلام ناصر خاضع والی غور گفت در دو عملیات که در هفته های پیش داشتیم  توانستیم که نقاطی که به دست طالبان بود دو باره از نزدطالبان پس بگیریم اما نظر به عدم امکانات و نیروی کم طالبان توانستند دو باره ان نقاط  را تصرف کنند.
وی از مسولان حکومت خواست تانظامی های بیشتر به خاطر  از بین بردن هراس افگنان به این ولایت اعزام کند .
محمد عارف قاری زاده شاروال فیروزکوه  گفت که درآن شهر  یکهزار ودو صد و بیست و دو نمره زمین توسط  غاصبان زمین است که از هشتاد و پنج جریب  زمین غضب شده است و تلاش  جر یان دارد و تااین زمین هااز نزد آنان  مسترد شود . شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی