اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 جوزا , 1397

مسابقه کتابخوانی در دایکندی برگزار شد

دایکندی 29 میزانباختر
مسابقه کتابخوانی دیروز  درشهر نیلی  دایکندی برگزار شد .
این مسابقه زیر نام  باز خوانی پیام عاشو را  میان 217 تن از جوانان پسر ودختر  از سوی انجمن اتحادیه جوانان وریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی برگزارشد .
به گزارش  خبر نگار  محلی آژانس باختر ، حسین سیرت رئیس  اطلاعات و فرهنگ  دایکندی  درمحفل افتتاح این مسابقه و نهادینه ساختن  فرهنگ مطالعه بین جوانان و فرهنگیان  گفت: مسابقه کتاب خوانی   یکی از برنامه های آن ریاست میباشد .
محمد صالح مسوول انجمن اتحادیه جوانان دایکندی  گفت  که برای هفت تن از برنده گان این مسابقه جوایز درنظر گر فته شده است . شکریه

مشاهده در منبع اصلی