اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات برکنار شد

امام محمد وریماچ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از وظیفه اش برکنار شد.

گفته می شود که رییس جمهور طی فرمانی وریماچ را برکنار کرده است.

علت برکناری وریماچ از پست ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات عدم توانایی کاری ذکر شده است.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی