اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

بیش از پنجاه زن فراورده های دستی شان را در بلخ به نمایش گذاشتند

مزارشریف 28 میزان باختر
بیش از پنجاه زن فراورده های شان را دیروز در بازارچه شهر مزار شریف به نمایش گذاشتند.
این زنان از ولسوالی های چهارکنت، دهدادی، نهرشاهی و بلخ آن ولایت فراورده های غذایی، صنایع دستی، موره دوزی، بافندگی و مواد خوراکی تولیدی شان را زیر نام " بازار روستایی " به نمایش گذاشتند .
به گزارش آژانس باختر، محمد اسحاق فیضی مسوول نمایشگاه هدف از راه اندازی نمایشگاه صنایع روستایی را رشد صنایع دستی رونق کار زنان در قریه ها، فروش فراروده های زنان صنعت کار و اشتهار زنان تجارت پیشه روستایی دانست و گفت: بخش حمایت وانکشاف روستایی وزارت انکشاف دهات همه ساله دستاوردهای تولیدی زنان روستایی را برای بازاریابی و فروش به نمایش می گذارند.
مسوول نمایشگاه گفت که در چوکات وزارت احیا وانکشاف دهات از سال 1390 خورشیدی بخش حمایت از صنایع روستایی ایجاد گردیده است که وزارت احیا وانکشاف دهات در ولایت بلخ در بخش های مالداری، خیاطی، بافندگی، موره دوزی ومرغداری زنان زیادی را آموزش مسلکی داده اند.
فیصی خاطر نشان ساخت: یگانه مشکلی که باعث کندی کار در بخش روستا ها می شود، نبود امنیت و بافت سنتی جامعه روستایی میباشد که گاهی باعث توقف کارها میگردد .
همچنان شماری از زنان که در نمایشگاه امتعه خود را به نمایش گذاشته اند از راه اندازی نمایشگاه خرسندی کردند و میگویند که آنها می توانند از عواید و درآمد تولیدات خود مصارف خانه و فرزندان خود را تهیه نمایند، آنان از دولت خواستند که به آنها قرضه های کوچک فراهم کند و برای تولیدات آنها بازار یابی نماید.
قابل یاد آوریست که این نمایشگاه به مدت سه روز دیگر به روی علاقه مندان باز می باشد.  احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی