اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

شورای امنیت سازمان ملل خواستار محاکمه حامیان و عاملان حملات تروریستی در افغانستان شد

شوراى امنيت ملل متحد، ضمن نکوهش حملات اخير در افغانستان، تاکید کرده است که عاملين، تنظيم کنندگان و حاميان ملى رويدادهاى تروريستى بايد محاکمه گردد.

مشاهده در منبع اصلی