مطالب مرتبط:

اشرف غنی لیاقت ریاست را ندارد

داکتر عبدالله در نشست روز جهانی جوانان در دیدار با شورای جوانان کشور از بی توجهی رییس جمهور در امور مهم کشور از جمله مشورت با ریاست اجرایی انتقاد کرد و گفت هرچند نخستین کسی بود که مشروعیت رییس جمهور را تأیید کرد؛ اما در سه ماه حتی سه بارهم نتوانسته ‌است او را ببیند

مطالب اخیر