اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

بی سوادی یعنی بیگانگی با مظاهر فرهنگ و تمدن بشری

دیروز جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی به هدف حمایت سکتور خصوصی از برنامه سواد آموزی در کابل برگزار شد. ماه سپتامبر روز جهانی سواد آموزی بود. از ماه گذشته تا حال چندین جلسه در ارتباط با سواد آموزی برگزار شده است. در هر جلسه ابعادی از مسایل…

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی