اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 22 سنبله , 1397

بی سوادی یعنی بیگانگی با مظاهر فرهنگ و تمدن بشری

دیروز جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی به هدف حمایت سکتور خصوصی از برنامه سواد آموزی در کابل برگزار شد. ماه سپتامبر روز جهانی سواد آموزی بود. از ماه گذشته تا حال چندین جلسه در ارتباط با سواد آموزی برگزار شده است. در هر جلسه ابعادی از مسایل…

مشاهده در منبع اصلی