اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

تحفۀ اشرف غنی به معاون امور آموزشی قوماندانی ناتو

آریانانیوز: روزگذشته رییس جمهور طی مراسمی، مدال عالی دولتی غازی میربچه خان را به معاون امور آموزشی قوماندانی ناتو در افغانستان، تفویض کرد.

مشاهده در منبع اصلی