اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

واکنش عبدالله به اعلام راهبرد تازۀ اتحادیه اروپا در قبال افغاستان

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی پس از اعلام راه‌برد تازۀ اتحادیه اروپا در قبال افغانستان گفته‌است که در موجودیت یک افغانستان ناآرام و بی‌ثبات، هیچ‌ کشوری در منطقه و جهان خاطر آرام نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا در جریان هفتۀ جاری راه‌برد تازه‌اش را در قبال افغانستان اعلام کرد که شامل حمایت و پشتیبانی قاطع و همه‌جانبه از مردم و دولت حکومت وحدت ملی می‌باشد.
رییس اجرایی کشور می‌گوید که اتحادیه اروپا با اعلام راه‌بردش در قبال افغانستان، یک‌‍بار دیگر حمایت و پشیبانی شان‌ را از دولت وحدت ملی اعلام کرده‌است.
عبدالله ضمن قدردانی از اتحادیه اروپا مبنی بر تصمیم‌های جدید این نهاد در قبال افغانستان گفته‌است که در شانزده سال گذشته ۲۸ کشور اروپایی در مبارزه با هراس‌افگنی، تامین صلح و ثبات با مردم ما کمک نموده‌است.
به اساس گفته‌های داکتر عبدالله، اتحادیه اروپا در راه‌برد تازۀ شان تعهد کرده که افغانستان را دربحش حمایت از پروسۀ صلح به رهبری مردم ما، تأمین ثبات و امنیت در منطقه، حقوق بشر، حکومت‌داری خوب، رشد و تقویت زنان و حمایت از توسعۀ اقتصادی و انسانی پشتیبانی و کمک نماید.
رییس اجرایی افزوده‌است که تامین صلح و ثبات در منطقه نه تنها به سودم مردم ما؛ بل‌که به خیر کشورهای منطقه و جهان نیز خواهد بود و افزوده‌است که اتحادیه اروپا هم‌چنان در روز اعلام راه‌برد تازه شان در قبال افغانستان بر این امر تاکید کرده‌است.
او خاطر نشان ساخته است که اگر صلح و ثبات در افغانستان تامین نگردد، هیچ کشوری در منطقه و جهان خاطر آرام نخواهد داشت.
عبدالله می‌افزاید که حکومت وحدت ملی افغانستان ضمن ابراز امتنان از قربانی‌ها و هم‌کاری‌های ۲۸ کشور عضو اتحادیۀ اروپا، اعلام می‌دارد که به تعهدات خویش در کنفرانس‌های بین‌المللی پای‌بند است و عمل می‌نماید.

مشاهده در منبع اصلی