اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

شک‌وتردیدها به نشست چهارجانبۀ مسقط

نشست گروه هماهنگی با حضور نمایندگان کشورهای امریکا، چین، پاکستان و افغانستان در پیوند به صلح افغانستان در مسقط پایتخت عمان برگزار شد.

مشاهده در منبع اصلی