اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

حکومت افغانستان خبر کمک روسیه را با این گروه رد کرد

مشاهده در منبع اصلی