اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 20 سنبله , 1397

حکومت افغانستان خبر کمک روسیه را با این گروه رد کرد

مشاهده در منبع اصلی