اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

موسسه اثر تقدیر شد

کابل باختر 25 میزان
وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز از کارکردهای موسسه اثرتمجید و تقدیرنامه این وزارت را به مسئول آن نهاد تفویض کرد.
هدف اساسی این موسسه را مبارزه دربرابررسم و رواج های ناپسند وایجاد اصلاح درجامعه تشکیل میدهد.
به گزاش خبرنگارآژانس باختر ، درمحفلی که به این مناسبت ترتیب یافت احمد یعقوب حیدری والی کابل صحبت کرده گفت که رسم و رواج های ناپسند بزرگترین چالش جامعه مارا می سازد .
وی به رسم های ناپسند ، درعروسی های اشاره کرده گفت که عروسی های بامصرف گزاف باعث شده  است بسیاری جوانان نتوانند تشکیل خوانواده دهند.
فاضل سنچارکی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درصحبت مختصر گفت که سنت های ناپسند درلایه های اجتماع ما ریشه کرده است که نیازمند مبارزه جدی می باشد .
سانچارکی دراین محفل ازکارکردهای موسسه اثرقدردانی کرد و تقدیرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ را به عبدالرحیم اثر مسول موسسه اثراهدا کرد.
عبدالرحیم اثرمسول موسسه اثر هدف از ایجاد این موسسه را مبارزه درمقابل رسم و رواج های ناپسند و آوردن اصلاحات درجامعه دانست و گفت که اعضای این موسسه به خاطرنیل به این هدف گردهمایی ها و مجالس بسیار را درشهرکابل برگزارمی کند.فهیم

مشاهده در منبع اصلی