اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ازهفته مخصوص جمعیت هلال احمر افغانی دیروز تجلیل شد

کندز/ باختر/ 25/میزان
هفته مخصوص جمعیت هلال احمر افغانی درکندز بزرگداشت شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، درمحفلی که به  همین مناسبت درشهر کندز برگزارشد نخست پیام رییس جمهور اسلامی افغانستان توسط معاون ولایت کندز به خوانش گرفته شد که درقسمتی ازآن آمده است نهاد ها وجمعیت هلال احمر افغانی به مثابه یک نهاد خیررسان به نیازمندان و آسیب دیدگان حایز اهمیت بیان شد و خاطر نشان شد که این نهاد درمواقع حساس به نیازمندان فعالیت بشردوستانه میکند.
دراین محفل سخنرانان از کارکردفعالیت سره میاشت قدردانی کردند و ازمردم و تجار آن ولایت خواستند آن نهاد راکمک برسانند.
طبق یک خبردیگر ، از هفته مخصوص جمعیت هلال احمر افغانی دیروز درلوگر بزرگداشت شد درمحفلی  به همین مناسبت درپل علم برگزارشد نخست پیام رییس جمهوری اسلامی افغانستان به خوانش گرفته شد که در قسمتی از آن بیان شده جمعیت هلال احمر افغانی با راه اندازی کمک هائی به افراد محتاج نقش بشردوستانه را با حفظ بی طرفی ، عدم جانبداری به آسیب دیده ها و نیازمندان ایفاء میکند.
انجنیر محمد اسمعیل حمیدی رییس جمعیت هلال احمر افغانی لوگر صحبت کردوهدف اساسی جمعیت را تداوی مریضان بی بضاعت کمک به آسیب دیدگان جنگ و آسیب دیده گان طبیعی خواند.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی