اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

عکس های خبری روز 25 میزان 96

برگزاری جلسه امنیتی به ریاست وزیر داخلهنشست دریاف فرصت ها، چالش ها و راه حل های تجارتی و سرمایه گذاری در بامیانسفر وزیر انرژی و آب به منظور بررسی خط انتقال برق این ولایتکسب یک مدال طلا و سه برنز در مسابقات حافظه هندوستان توسط احمد جهش محمودیآغاز کار ساختمان 5.58 کیلومتر سرک های اصلی شهرکد(14)

مشاهده در منبع اصلی